Az OTP Nyugdíjpénztár tagjaként igénybe vehető szolgáltatások

Nyugdíjszolgáltatás

A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag az alábbi lehetőségek közül választhat:

tagsági jogviszonyát fenntartja és az alábbi szolgáltatások közül választ:

 • csak a hozam kifizetését kéri,
 • egy meghatározott fix összeg kifizetését kéri (amely nem lehet több mint az egyéni számla kérelem benyújtása napján aktuális egyenlegének 90%-a),
 • egy meghatározott összeg (minimum az egységes tagdíj - 8 000 Ft - mértékével megegyező összeg) feletti rész kifizetését kéri,
 • meghatározott járadékalap után évente újraszámított, az elért hozamokat és költségeket figyelembe vevő meghatározott összegű és gyakoriságú ütemezett kifizetést kér (például: havonta 50 000 Ft összeg kifizetését kéri),
 • életjáradékot kér meghatározott összegű életjáradék alap után.

FIGYELEM! 2016. július 1-jét követően a fentebb felsorolt tagsági jogviszony fenntartása mellett igényelt nyugdíjszolgáltatás esetén – az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása alapján – bármely újabb tagsági jogviszony megtartásával járó nyugdíjszolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet a pénztártag csak 1 év elteltével nyújthat be a Pénztárba. A korlátozás a teljes megtakarítás egyösszegű, tagsági jogviszony megszüntetésével járó kifizetésére nem vonatkozik.

tagsági jogviszonyát megszünteti és az alábbi lehetőségek közül választ kifizetést:

 • csak járadékszolgáltatást igényel,
 • meghatározott összeget egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadékszolgáltatás formájában igényli,
 • a teljes megtakarítást egy összegben kéri kifizetni.

Tagsági jogviszony megszüntetése esetén a járadékszolgáltatás háromféle lehet:

 • meghatározott járadékalap után évente újraszámított, az elért hozamokat és költségeket figyelembe vevő meghatározott összegű és gyakoriságú ütemezett kifizetés, vagy
 • meghatározott járadékalap után évente újraszámított, az elért hozamokat és költségeket figyelembe vevő meghatározott időtartamú és gyakoriságú, biztos banktechnikai járadék, vagy
 • életjáradék: biztosító által nyújtott életjáradék, meghatározott járadékalap után (amely nem lehet több, mint az egyéni számla 90%-a) + a maradék egyenleg egy összegben kerül kifizetésre.

10 éves várakozási idő utáni kifizetés

A Pénztártag a 10 éves várakozási idő lejárta után az egyéni számláján nyilvántartott összegből a hozamhoz személyi jövedelemadó- és járulékmentesen, a befizetett tőkéhez adó- és járulékkötelesen juthat hozzá az alábbiak szerint:

Továbbra is pénztártag marad és az egyéni számláján lévő teljes megtakarításból

 • az egyéni nyugdíj-megtakarítás adómentes részét kéri kifizetni, amelyen belül csak a hozam kifizetését kéri (a hozam felvétele személyi jövedelemadó- és járulékmentes kifizetés!)
 • egy meghatározott, fix összeg - maximum a megtakarítás 90%-ának - kifizetését kéri, (amely tartalmazhat adómentesen felvehető hozamot, tőkét, valamint adó- és járulékköteles tőkerészt), vagy
 • teljes összegű kifizetést kér (amely tartalmazza az adómentesen felvehető hozamot, tőkét, valamint az adó- és járulékköteles tőkerészt), és a tagsági jogviszonyát továbbra is fenntartja.

A tagsági jogviszony fenntartásával az egyéni nyugdíjszámla a fenti esetekben nem kerül megszüntetésre, a számlára további befizetések teljesíthetők és a megtakarítás terhére a tagsági jogviszony fenntartásával újabb hozamkifizetés, részkifizetés vagy teljes kifizetés kérhető 3 év elteltével.

Megszünteti tagsági jogviszonyát és az egyéni nyugdíjszámláján lévő teljes megtakarítás egyösszegű kifizetését kéri.

Ebben az esetben a hozamrész adómentesen, a tőkerész részben vagy egészben adózottan kerül kifizetésre, és a pénztártagot további egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli, az egyéni számla lezárásra kerül és a pénztártag tagsági jogviszonya megszűnik.

Segítség már az aktív években is

Tagi kölcsön

Amennyiben a pénztártag legalább 3 éves tagsági jogviszonnyal rendelkezik, úgy kedvező feltételek mellett a Pénztártól tagi kölcsönt igényelhet, az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összeg 30%-ának erejéig, minimum 50.000 Ft összegben. A tagi kölcsön futamideje 12 hónap.

template_error_txt
template-text
template-text